BrainMark huấn luyện cho Công ty Đạm Cà Mau

Trong chiến lược phát triển kinh doanh, có rất nhiều các chiến lược con chúng ta phải quan tâm như định vị, sản phẩm, giá, khuyến mãi…Trong đó, chiến lược phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển doanh số và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, kỹ năng tư duy và quyết giải quyết các vấn đê thường gặp hàng ngày hay trong công việc là một yếu tố quan trọng để các lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên vượt lên chính mình, phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp một cách tích cực.

Dam-Ca-Mau

Dam-Ca-Mau 2

Ý thức được tầm quan trọng đó, Ban lãnh đạo Công ty Đạm Cà Mau đã tin tưởng giao cho BrainMark Consulting & Training thực hiện hai chuyên đề đào tạo: “Phương pháp xây dựng và Phát triển kênh phân phối”, ngày 21-22/09/2016 cùng với chuyên đề “Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề” ngày 23&24/09/2016.

Dam-Ca-Mau

Với những nội dung được chia sẻ về kênh phân phối như Áp dụng KPIs trong quản trị hệ thống, Xây dựng chính sách phân phối, Xây dựng ý tưởng chương trình khách hàng trung thành hiệu quả, Yếu tố ảnh hưởng và đo lường hiệu quả kênh phân phối. Hay những chủ điểm nội dung về các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới; kỹ thuật Brain-storming; phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats), quy trình giải quyết vấn đề v…v…Chương tình đào tạo đã giúp cho các anh chị học viên nắm được các phương pháp và kỹ năng cốt lõi để phát triển kênh phân phối bền vững và giải quyết tận gốc vấn đề hiệu quả.

Tin tức Related