Chương trình đào tạo “Kĩ năng căn bản của quản lý cấp trung để quản trị hiệu quả” tại Công ty Bột Giặt Lix

Một nhà quản lý cấp trung giỏi sẽ phải đảm bảo cả “năng lực chuyên môn” và “năng lực quản trị”. họ sẽ giúp nhà quản trị cấp cao quản lý tốt đội ngũ nhân viên của mình, truyền đạt tư tưởng quản trị một cách rõ ràng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp vận hành mà không gặp mâu thuẫn trong nội bộ từ đó hoạt động tốt.

 

Nhằm giúp cho các anh/chị quản lý cấp trung giỏi phát triển năng lực Ngày 20 và 21/10 vừa qua,BrainMark đã có cơ hội chia sẻ đến với các anh/chị tại Công ty bột giặt Lix chương trình đào tạo: “Kĩ năng căn bản của quản lý caaos trung để quản trị hiệu quả”

Với những nội dung được chia sẻ về kĩ năng quản trị hiệu quả dành cho quản lý cấp trung chương trình đào tạo đã giúp cấp anh/chị nắm được các phương pháp và kỹ năng cốt lõi để trang bị thêm kiến thức và bài học bổ ích để phát triển theo mục tiêu mà  Ban Giám đốc công ty Bột giặt Lix đã đề ra trong thời gian tới

=====================================

BrainMark Consulting & Training

Tin tức Related