Đào tạo phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)

Trong những năm gần đây, các công cụ đánh giá nhân sự chuyên nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhân sự. Ứng dụng BSC & KPIs trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.

 

BrainMark Consulting & Training là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam hiện nay về tư vấn “Thiết Lập Và Vận Hành Hệ Thống BSC – KPIs” cho nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước. Vừa qua, BrainMark tiếp tục tư vấn và đào tạo cho các phòng ban của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL)

 

 

 

Đến với khóa đào tạo là tiền đề cho dự án tư vấn sắp tới là các anh/chị quản trị cấp cao của toàn bộ các phòng ban của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) cùng với sự tham gia lãnh đạo. Chương trình đã kết thúc thành công tốt đẹp với 100% học viên biết lập mục tiêu SMART và vận hành hệ thống BSC – KPIs hiệu quả.

================================================

BrainMark Consulting & Training

Tin tức Related