Tư vấn và đào tạo phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI tại công ty bao bìa giấy Việt Trung Long An

KPI thường được hiểu là công cụ đánh giá nhân viên để xét duyệt khen thưởng, tăng lương hay thăng cấp cho những nhân viên có đóng góp. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh rộng hơn, KPI chính là những chỉ tiêu đo lường kết quả những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp hướng về mục tiêu chiến lược của công ty.

 

 

Nhằm giúp Công ty có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian sắp tới vừa qua ban lãnh đạo công ty bao bìa giấy Việt Trung Long An đã tin tưởng giao phó cho BrainMark vai trò đào tạo và tư vấn cho công ty về xây dựng hệ thống BSC – KPI.

 

 

 

Với những kinh nghiệm đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước. BrainMark tin rằng với lần hợp tác lần này, BrainMark có thể giúp công ty bao bìa giấy Việt Trung Long An đạt được những kết quả mong đợi.

================================================

BrainMark Consulting & Training

Tin tức Related