Workshop: Văn hóa Sài Gòn Food

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

 

Vừa qua, BrainMark rất vinh hạnh khi là đơn vị đồng hành cùng Sài Gòn Food trong buổi workshop: Văn hóa Sài Gòn Food. Chương trình thành công rực rỡ khi lan tỏa giá trị cốt lõi của Sài Gòn Food đến với toàn thể cán bộ nhân viên bằng thông điệp 5C đầy ý nghĩa: CAM KẾT – CHIA SẺ – CHÂN TÌNH – CẢI TIẾN – CHUYÊN NGHIỆP

 


BrainMark xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sài Gòn Food đã tin tưởng đến chất lượng tư vấn và đào tạo của BrainMark trong thời gian qua. Kính chúc Sài Gòn Food trong giai đoạn phát triển mới sẽ ngày càng thành công hơn nữa.

=====================================

BrainMark Consulting & Training

Tin tức Related