Xây dựng hệ thống BSC – KPI cho Đại Hỷ Palace

Tiếp nối thành công từ những chương trình tư vấn, đào tạo trước, BrainMark tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ Đại Hỷ Palace, tổ chức xây dựng hệ thống BSC – KPI năm 2017.

Quan điểm khách hàng là trên hết. Doanh số, tài chính ngọn ngành thì cũng từ khách hàng mà ra. Muốn phục vụ khách hàng được tốt, ngoài quy trình, cách thức vận hành trơn tru thì yếu tố con người cũng cần được chú trọng. Ứng dụng BSC – KPI vào hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là định hướng đúng đắn mà Đại Hỷ Palace đang hướng đến, chú trọng quản lý và phát triển nhân sự doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI, vui lòng liên hệ BrainMark để được tư vấn cụ thể.

——————————————————————

BrainMark Consulting & Training

Tin tức Related